Top menu


Side menu


More articles


Kontakt

Rjukan videregående skole

Besøksadresse: Såheimsveien 22, 3660 Rjukan

Åpningstider: 07.30-15.30

  • Phone: (+ 47) 35 91 99 00
  • Fax: (+ 47) 35 91 99 58

E-post:

Velkommen til Rjukan vgs på nett!
Med disse sidene har et vi ønske om å kunne gi våre nåværende og kommende elever, lærere, rådgivere, samt elevers foreldre og andre interesserte ved ungdomsskolene bedre informasjon om fagtilbud og generelt hva som foregår på skolen.
Vi ønsker deg velkommen som fremtidig elev her hos oss. Vi er stolt av skolen vår og vil gjerne dele den med deg! Her blir du akseptert som den du er.
Rjukan videregående skole er en skole med et omfattende og variert linje- og fagtilbud både innenfor studiespesialisering og yrkesfaglige studieretninger. Det tilbys også skreddersydde opplegg med toppidrett i kombinasjon med alle studieretninger.
Skolen har også mange flinke lærere og ansatte som bryr seg og vil det beste for elevene. Vi vil gi undervisning som passer med den enkeltes behov, på deres egne premisser.
Du ønskes velkommen til en moderne videregående skole med distriktsskolestatus. Dvs. at eieren, Telemark fylke, strekker seg langt i forhold til dine behov.

Visste du at...
Tinn kommune tok tidlig initiativ for å få i gang en høgre skole på Rjukan.
Høsten 1916 starta den første videregående skolen i Tinn.
Det ble starta gymnas på Rjukan fra 1922.
I 1925 ble de første 14 gymnasiastene uteksaminert på Rjukan og vi fikk byens første russetog.
Rjukan VGS fra 1916 til i dag:
Rjukan MiddelskoleTinn kom. Høyere Allmenn
Rjukan gymnasTinn realskole
Rjukan fagskoleRjukan yrkesskole
Tinn kom. husmorskole
Såheim videregående
Ingolfsland videregående
Rjukan Alpin
Rjukan videregående
Tinn Ressurssenter
Rjukan Volley
Stiftelsen Rjukan Idrett
Rjukan Vertikal
Telemarkski Rjukan
Rjukan Cross
Rjukan Free
Tinn Tverrfaglig Oppl.kontor