Entreprenørskap med Google

To spennende dager starter på Rjukanhuset idag.

Fem unge utøvere mottok toppidrettsstipend i 2016: Iselin Maria Moen Solheim, Salavat Khatuev, Aslak Nenseter, Snorre Holtan Løken og Jonas Abrahamsen. (Foto: Kai Hansen)

Toppidrettsstipend 2018

Telemark fylkeskommune lyser ut 3 til 5 toppidrettsstipend for 2018 til unge idrettsutøvere fra Telemark. Totalt er det avsatt 200 000 kroner til toppidrettsstipend i 2018.

Nytt elevråd samlet første gang

Torsdag og neste torsdag er det elevrådsopplæring. Her er nesten alle i det nye elevrådet.

Sofanekt fra brannvesenet

Ønsket fra elever og lærere om noen trivselssofaer i oppholdsområder var for brannfarlig.